บทความ/ความรู้


สำหรับเว็บไซต์ ide.c9.io เว็บที่เอาไว้สำหรับการแก้ไขไฟล์โค๊ดโปรเจคนั้นถือว่า มีความสามารถในการพัฒนาระบบ Web Application ให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้นักพัฒนาสามารถที่จะสร้างระบบโค๊ดและทำการเชือมต่อไปยัง GitHub ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการเขียน Java Scripts ในรูปแบบ Framework ของฝั่งทาง Facebook ที่มีชื่อว่า React JS ซึ่งวันนี้จะมาแสดงตัวอย่างการรันโปรเจคการทำงาน สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล MongoDb , Radis


MongoDB คือ ระบบฐานข้อมูลที่เป็นแบบ NoSql ที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานการจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล หรือที่เราเรียกกันว่า Big Data ซึ่ง MongoDB นั้น ได้ออกแบบระบบที่สามารถให้ผู้ใช้สามารถได้ใช้งานได้ง่าย มีระบบบริหารจัดการที่มีชื่อว่า MongoDB Atlas บริการให้สำหรับนักพัฒนา Dev ใช้งานได้ฟรี แต่มีข้อจำกัดการใช้งานของหน่วยความจำ RAM สำหรับการประมวลผลอยู่ที่ 512 MB ซึ่งหากเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานก็สามารถอัปเกรดระบบตามความหมาะสมได้ 

 


ในยุคปัจจุบันระบบการพัฒนาซอฟต์แวร์มีเทคโนโลยีที่สนับสนุนสำหรัรบนักพัฒนา ซึ่งสมัยก่อนเวลาจะพัฒนาซอฟต์ นักพัฒนาจะโหลดซอฟต์แวร์มาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และทำการอัปโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์ แต่ในยุคปัจจุบันมีระบบที่สามารถให้นักพัฒนาสามารถทำการแก้ไขโค๊ด และทำการอัปโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์ โดยไม่ได้ต้องมานั่งโหลดโปรแกรมหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เสียเวลา 


ในปัจจุบัน NoSQL Database มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งมาแทนที่เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล ที่มีมากขึ้นเพิ่มเรื่อย ๆ ที่มีความสามารถหลากหลาย และความต้องการเก็บข้อมูลรูปแบบเดิม ๆ ในยุคปัจจุบัน ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในยุคสมัยใหม่ได้ ณ. ตอนนี้ MongoDB เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่รองรับ การทำงานที่ได้ความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมียอด Download ซอฟต์แวร์ถึง 30 ล้านครั้ง ซึ่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหตุผลในการเลือกใช้ MongoDB เนื่องจากว่า สามารถที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รวดเร็ว ที่รองรับองค์กรขนาดใหญ่ ปริมาณข้อมูลมหาศาลที่เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน จนกลายเป็น Big Data ที่ต้องใช้เครื่องมือมาบริหารจัดการกับข้อมูลเหล่านี้

Page 1 of 5