บทความ/ความรู้


หลักการ React + Redux + Contentful 


Firebase คือ ระบบฐานข้อมูล Online ที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการเป็นฐานข้อมูล Real Time ซึ่งมีข้อดีหลายประการ โดยหลัก ๆ คือ 1) ไม่ต้องใช้ Ajax Request ในการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลแบบเดิม ๆ 2) ไม่ต้องเพึ่งพา Web Server ในการทำงานเหมือน PHP , Python , Java ก็สามารถทำงานได้ 3) ลดการเขียนโค๊ดในการทำงาน 4) ไม่ใช้ Socket/IO ในการรับส่งข้อมูล 5) สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ เพราะเป็น Javascript 6) สามารถทำงานร่วมกับภาษาที่ใข้ในการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น HTML , PHP , Python , ASP , Nodejs , Ruby & Rail 


Firebase Hosting คือ บริการของ Google ที่ให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้มีพื้นที่ในการเก็บข้อมูล Script ซึ่งจะจำกัดเฉพาะไฟล์ที่เป็น HTML เท่านั้น ไม่สามารถรันไฟล์ PHP , Python , Java ได้ ซึ่งถามว่าแล้วแค่ HTML อย่างเดียวจะเพียงพอสำหรับการพัฒนาระบบได้อย่างไร ซึ่งต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ณ ปัจจุบันการพัฒนาเว็บไซต์นั้นมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มารองรับการทำงานในการพัฒนา Web Application อย่างมากมาย ซึ่งอย่างเช่น HTML5 ก็มีฟีเจอร์ ที่ไม่ใช่แค่ HMTL เพียงอย่างเดียวเหมือนสมัยยุคแรกๆ 


Git คือ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้ พัฒนา Linux kernel เพราะมันเป็น Open Source ซึ่งมีนักพัฒนาหลายคน ร่วมกันพัฒนาระบบ เพื่อช่วยให้ Code ที่ร่วมกันเขียนขึ้นมา สามารถตรวจสอบย้อนหลัง บัก ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้ โดยสามารถเข้าใจได้ โดยไม่ทำให้เกิดความสับสน

GitHub คือ เว็บไซต์ที่เอาไว้เก็บข้อมูล Source Code ในรูปแบบ Git ซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรี และแบบเสียเงิน ข้อดี คือ เป็นระบบบริหารจัดการ Source Code สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ต้องการติดตามการทำงานของ Source Code ซึ่งเป็นแหล่งเก็บข้อมูล Source Code ที่มีความปลอดภัย และจำนวนนักพัฒนามากที่สุด โดยมีสัญลักษณ์เป็นมวมีหนวดปลาหมึก (แปลก ๆ ดี โลโก้)

Page 2 of 5