เว็บหางาน Jobs

เว็บหางาน Jobs

เว็บหางาน Jobs

ระบบเว็บ Jobs พัฒนาด้วย Laravel Framework 5.4 ใช้ฐานข้อมูล MariaDB v.10 ร่วมกับ Firebase ในการพัฒนา ซึ่งเป้าหมายจะเป็นเว็บ Jobs ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งเราได้ทำเนินงานไปแล้ว 65% 

Date 25 June 2016
Categories Web Application