คำถาม FAQS

BUYING AND ITEM SUPPORT

All you need to know about buying on the Envato Market and how to get Support.

BUYING

WHERE I CAN FIND MY PURCHASED CODE?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Culpa, velit, eum, delectus aliquid dolore numquam dolorem assumenda nisi nemo eveniet et illo tempore voluptatem cum in repudianda.
HOW DO I ADD MY BILLING ADDRESS?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Culpa, velit, eum, delectus aliquid dolore numquam dolorem assumenda nisi nemo eveniet et illo tempore voluptatem cum in repudianda.
HOW DO I CHECK ITEM COMPATIBILITY?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Culpa, velit, eum, delectus aliquid dolore numquam dolorem assumenda nisi nemo eveniet et illo tempore voluptatem cum in repudianda.

DOWNLOADS

HOW TO DOWNLOAD YOUR ITEMS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Culpa, velit, eum, delectus aliquid dolore numquam dolorem assumenda nisi nemo eveniet et illo tempore voluptatem cum in repudianda.
THE ITEM HAVE BEEN REMOVED
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Culpa, velit, eum, delectus aliquid dolore numquam dolorem assumenda nisi nemo eveniet et illo tempore voluptatem cum in repudianda.
UPDATE AND DOWNLOAD NEW VERSIONS OF A PURCHASED ITEM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Culpa, velit, eum, delectus aliquid dolore numquam dolorem assumenda nisi nemo eveniet et illo tempore voluptatem cum in repudianda.

CAN’T FIND WHAT ARE YOU LOOKING FOR?