• อีเมล์ : admin@project2you.com
  • + สายด่วน 089-658-5729

Facial Recognition

ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยในการเปรียบเทียบใบหน้า (Face Compare) หรือการ Authentication

Motion Analysis

วิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด cctv ด้วยความละเอียดสูง 4k ในรูปแบบข้อมูล Real-Time

License Plate

ระบบการอ่านป้ายทะเบียนรถ (License Plate) ความแม่นยำสูง 95% รองรับกล้องความละเอียด 4K

พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)

บริษัทโปรเจคทูยู เป็นบริษัทที่ก่อตั่งขึ้นมาด้วยความมุ่งหวังจะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน Artificial Intelligence หรือ AI ออกแบบพัฒนาระบบ AI และให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0 เช่น การตรวจับวัตถุ (Object Detection) , ระบบ OCR บัตรประจำตัวประชาชน , การวิเคราะห์ข้อมูลในวีดีโอ (Motion Analytics) , การทำหุ่นยนต์ (Robotics) , การสังเคราะห์เสียง TTS (Text to Speech) , ระบบแชทบอท Chatbot และงาน Customize อื่น ๆ ให้เหมาะกับงานของคุณ

บริการของเรา

Object Detection

ตรวจจับข้อมูลบนรูปภาพ (Object Detection) ด้วยความแม่นยำ 95% บนข้อมูลการทำงานจริง

Building Data

เก็บรวบรวมชุดข้อมูล Data Sets ข้อมูลภาพ , เอกสาร , ไฟล์วีดีโอ สำหรับการประมวลผลทางด้าน AI

Face Recognition

วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบใบหน้า (Face Recognition) เทคโนโลยีความแม่นยำสูง

License Plate

เทคโนโลยีอ่านป้ายทะเบียน (License Plate) ระดับความแม่นยำ 95%

Video Analytics

วิเคราะห์เหตุการณ์ข้อมูลในวีดีโอ (Video Analytics) เช่น เดิน วิ่ง การล้ม ลุกนั่ง การกระโดด

Robotics

ออกแบบพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Robotics) การเคลื่อนย้ายสิ่งของ ตรวจจับสิ่งผิดปกติ

3700
Project Completed
4048
Happy Customer
387
Our Engnieer
3700
Follower

อัปเดทข่าวสาร

Tolerably we as extremity exquisite do commanded

Tolerably we as extremity exquisite do commanded

Village did removed enjoyed explain nor ham saw calling talking. Securing as informed declared or margaret. Joy horrible moreover man...

Read more
Collected favourite now for for and rapturous repulsive

Collected favourite now for for and rapturous repulsive

Village did removed enjoyed explain nor ham saw calling talking. Securing as informed declared or margaret. Joy horrible moreover man...

Read more
When be draw drew ye defective in do recommend suffering

When be draw drew ye defective in do recommend suffering

Village did removed enjoyed explain nor ham saw calling talking. Securing as informed declared or margaret. Joy horrible moreover man...

Read more

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ลงทะเบียนสำหรับการอัปเทดข่าวสารใหม่ ๆ จากเรา